Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις
novoLinea & Dr Kania

Το πιο σημαντικό βραβείο: η ικανοποίησή σας

Από το 2013 το βραβείο FOCUS TOP physician

Τι σημαίνει η σφραγίδα FOCUS;

Το βραβείο ή η σφραγίδα Focus για έναν γιατρό είναι αποτέλεσμα έρευνας από ανεξάρτητο ινστιτούτο με τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας:

- Αξιολογήσεις ασθενών (ενώσεις ασθενών, ομάδες αυτοβοήθειας, πύλες αξιολόγησης)

- Αξιολογήσεις ιατρών (ανώτεροι σύμβουλοι, επικεφαλής ιατροί, ανώτερα μέλη επαγγελματικών ενώσεων)

- Πιστοποιητικά

- Εκδόσεις

Σύμφωνα με την Focus, τα αποτελέσματα πρέπει να είναι άνω του μέσου όρου, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις των ασθενών και των συναδέλφων.

Η λίστα συστάσεων του GALA Beautify

"Η αγορά της αισθητικής χειρουργικής είναι μεγάλη και συγκεχυμένη. Δεν είναι πάντα εύκολο να κρίνει κανείς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με αυτό το βραβείο, η GALA Beautify παρέχει ικανή και αξιόπιστη βοήθεια".

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ!

Λίστα συστάσεων GALA Beautify

Jameda - Κορυφαίος γιατρός στον τομέα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής