Εκτύπωση Novolinea.de

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του Telemediengesetz (TMG)

διεύθυνση

novoLinea - Ιδιωτική κλινική
Στον κεντρικό σταθμό 12
60329 Frankfurt am Main
E-mail: info@novolinea.de
Διαδίκτυο: www.novolinea.de
Τηλέφωνο: +49 (069) 23 08 41
Φαξ: +49 (69) 23 27 37

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για την επιγραμμική επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/odr

Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Κάτοχος

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής είναι ο επικεφαλής ιατρός Dr. Norbert Kania, MD, ειδικός στην πλαστική και αισθητική χειρουργική, ειδικός στη χειρουργική, υποειδικότητα στη χειρουργική τραύματος και στην πλαστική χειρουργική, πρόσθετη εξειδίκευση στη χειρουργική χεριών, ειδικός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και όλοι οι ειδικοί, υποειδικοί και πρόσθετοι τίτλοι χορηγήθηκαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ο Δρ Kania είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Έσσης. Μπορείτε να κατεβάσετε τον επαγγελματικό κανονισμό (Berufsordnung) του Ιατρικού Συλλόγου της Έσσης σε μορφή pdf από την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Έσσης. Ο Δρ Kania έλαβε το διδακτορικό του στην ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας.

Πιστώσεις εικόνων

WM Onlinemarketing - Walter Maar - stock.adobe.com

Υποστήριξη ιστοσελίδας & SEO

Αποποίηση ευθύνης

Η novoLinea Privatklinik προσπαθεί να παρέχει σωστές και πλήρεις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες στις επιμέρους ιστοσελίδες ελέγχονται και ενημερώνονται συνεχώς. Παρά τη δέουσα προσοχή, τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη ή εγγύηση για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Στην απόφαση της 12ης Μαΐου 1998 - 312 O 85/98 - "Ευθύνη για συνδέσμους", το περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου (LG) έκρινε ότι η συμπερίληψη ενός συνδέσμου μπορεί να συνεπάγεται συνυπευθυνότητα για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης σελίδας. Σύμφωνα με το LG, αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο με τη ρητή αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο αυτό. Με το παρόν αποστασιοποιούμαστε ρητά από το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες από την παρούσα ιστοσελίδα και δεν υιοθετούμε αυτό το περιεχόμενο ως δικό μας. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Παρά την επιμέλεια, τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία εγγύηση ή ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Αυτό ισχύει ιδίως για τους συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να συμπληρωθούν, να αφαιρεθούν ή να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ιατρικό απόρρητο

Εάν υποβληθείτε σε ιατρική θεραπεία μαζί μας, όλα τα δεδομένα και η αλληλογραφία που παρέχονται υπόκεινται σε ιατρικό απόρρητο και αποθηκεύονται αποκλειστικά στον φάκελο θεραπείας σας. Εκεί είναι προσβάσιμα μόνο στο προσωπικό της κλινικής, το οποίο επίσης υπόκειται σε αυστηρό απόρρητο. Τα δεδομένα σας δεν επιτρέπεται να διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή σας. Αυτό ισχύει επίσης για συγγενείς, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και αρχές.

Επίλυση διαφορών

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Προστασία δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ανάλυσης, cookies, μεταδιδόμενα δεδομένα φόρμας κ.λπ. Πολιτική απορρήτου.